“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

vHO logo
HET ZIT EROP

“De helft is meer dan het geheel”
Al weer lang geleden zag ik deze tekst in een citatenboek. Dat was in 1970. Ik was net begonnen als leraar geschiedenis. De uitspraak is van Hesiodus, een van de vroegste ons bekende schrijvers uit de Griekse Oudheid. Zijn boek heet 'Werken en dagen'. Om precies te zijn luidt de hele zin: "Dwazen! Ze weten niet hoeveel meer de helft waard is dan het geheel, …".
Ik ben het met hem eens. Iets bedenken, creatief bezig zijn en ontdekken dat je tot iets komt, is waardevol en bevredigend. Het geeft je het gevoel dat je aan het leren bent, iets gaat presteren. Dat gevoel is veel waard. Natuurlijk is het uiteindelijke resultaat ook van belang en heeft het waarde. Maar de weg erheen is vormend en dat brengt de kans op levensgeluk dichterbij.

Nu, bijna 53 jaar later, zet ik een punt achter mijn bemoeienissen met het onderwijs. Het was een boeiende tijd, waarin ik mocht beginnen als leraar geschiedenis aan het Libanon Lyceum in Rotterdam en mijn ambtelijke loopbaan afsluiten als bestuurder van de Scholengroep Spinoza in Leidschendam-Voorburg. Ook de laatste periode van 10 jaar advies, filosofische gesprekken en begeleiding van leerlingen voor
Bureau Talent waren voor mij waardevol en leerzaam tot op het laatst. Daarnaast waren mijn voorzitterschappen een verrijking, eerst van de Nederlandse Daltonvereniging en daarna van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Telkens weer mocht ik nieuwe dingen leren.

Maar het leren zal niet ophouden. De zoektocht naar diepere inzichten zal blijven tot de laatste snik in de overtuiging dat ik nooit het geheel zal bereiken.

Ik wens al mijn relaties, van vroeger en van nu, het allerbeste toe en vooral een leerzaam leven.

Dick van Hennik