"We hebben elkaar iets te melden en ik wil het ook echt weten, omdat ik bereid ben me te laten overtuigen"Aanbod
Jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs als leraar, schoolleider en schoolbestuurder van een middelgrote scholengroep stel ik graag ter beschikking van een ieder die dat wenst.
Mijn bureau is vrijgesteld van betaling van BTW over scholingsactiviteiten. Het gaat met name om:
# het socratisch groepsgesprek (ook voor niet-onderwijsinstellingen)
# omgaan met hoogbegaafden in het onderwijs
# oriëntatie op het daltononderwijs
# Kweekvijver schoolleiders en onderdelen daarvan (zoals het voeren van personeelsgesprekken en andere workshops)

Organisaties die steunen op de inzet van vrijwilligers, kunnen rekenen op een aangepast tarief. Te denken valt aan oudercommissies, belangenverenigingen, enz.

Adviesgesprekken en coachingsgesprekken vallen niet onder de vrijstelling van BTW.

De Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u via e-mail opvragen.aanbod_banner

Sommige browsers, zoals Google Chrome, geven aan dat deze site niet volledig beveiligd is. We hechten eraan op te merken dat dit alleen geldt voor het doorgeven van gevoelige informatie als creditcardgegevens. Wees gerust: we vragen nooit om dit soort gegevens.