“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Aanbod
Jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs als leraar, schoolleider en schoolbestuurder van een middelgrote scholengroep stel ik graag ter beschikking van een ieder die dat wenst.
Mijn bureau is vrijgesteld van betaling van BTW over scholingsactiviteiten. Het gaat met name om:
# het socratisch groepsgesprek (ook voor niet-onderwijsinstellingen)
# omgaan met hoogbegaafden in het onderwijs
# oriëntatie op het daltononderwijs
# Kweekvijver schoolleiders en onderdelen daarvan (zoals het voeren van personeelsgesprekken en andere workshops)

Organisaties die steunen op de inzet van vrijwilligers, kunnen rekenen op een aangepast tarief. Te denken valt aan oudercommissies, belangenverenigingen, enz.

Adviesgesprekken en coachingsgesprekken vallen niet onder de vrijstelling van BTW.

De Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u via e-mail opvragen.



aanbod_banner