“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Advies en coaching
In de loop der jaren opgedane ervaring staat borg voor een bedachtzame aanpak waar het gaat om de begeleiding en coaching van schoolleiders, middenmanagers, docenten, teams (schoolleiding; kernteam)
Soms is er behoefte aan een externe onderzoeker die de school helpt bij het op gang brengen van verbeteringen.Een serie gesprekken om bestaande problematiek in kaart te brengen is dan mijn favoriete instrumentarium. Eventueel kan worden aangesloten bij onderzoeksresultaten van digitale vragenlijsten, zoals van Kwaliteitsscholen.nl, maar het persoonlijk gesprek is altijd de belangrijkste informatiebron.
Het is opvallend hoe weinig er nog door schooldirecties wordt nagedacht over het inzetten van ICT in het onderwijs. Meestal komt men niet verder dan financiële argumenten waar het gaat om het digitaliseren van leerboeken. Dat er een wereld te winnen is als het gaat om de onderwijskundige toepassingen, is vaak niet meer dan een vage notie.
Ik baseer me bij mijn aanpak sterk op de socratische methode, zowel bij begeleiding van individuen als van groepen (zie ook Socratisch gespreksleider).

advies