"We hebben elkaar iets te melden en ik wil het ook echt weten, omdat ik bereid ben me te laten overtuigen"Dagvoorzitter

Uw congres of studiedag krijgt meerwaarde door de inzet van een externe dagvoorzitter. Die bevrijdt de schoolleiding van de verplichting oog te hebben voor de organisatie van de dag en geeft haar volop de gelegenheid mee te praten en mee te denken over visie en beleid.
Ik heb er een gewoonte van gemaakt om in dergelijke gevallen te zorgen voor een vrije gedachtevorming, waarbij alle leden van het docentencorps op hun eigen niveau starten met het ontwikkelen van een eigen visie. Het schept veiligheid en betrokkenheid en leidt niet zelden tot enthousiasme bij de deelnemers. Dat geldt niet alleen voor docententeams van één school, maar ook voor at random samengestelde gezelschappen. Te denken valt aan verenigingen die op zoek zijn naar een keurmerk of een beleidsvisie.

voorzitter_banner

Sommige browsers, zoals Google Chrome, geven aan dat deze site niet volledig beveiligd is. We hechten eraan op te merken dat dit alleen geldt voor het doorgeven van gevoelige informatie als creditcardgegevens. Wees gerust: we vragen nooit om dit soort gegevens.