“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)


(Socratisch) Gespreksleider (zelfsturende) teams
Het geloof in de kracht van management in scholen is op zijn retour. De gedachte heeft postgevat dat een gevoel van eigenaarschap van professionals (zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel) bevorderend werkt op productiviteit en effectiviteit. De gedachte is goed, maar hoe breng je deze transitie tot stand? Wat vraagt dat van het leiderschap in de school en wat vraagt het van de professionals? En als de organisatie start met zelfsturende teams, hoe gaat die zelfsturing dan in zijn werk? Als er geen teamleiders zijn, hoe zorg je er dan voor dat de gang van zaken binnen het team toch soepel verloopt? Dat kan door een of meer leden van de groep tijdelijk, voor de duur van het overleg, autoriteit te verlenen en op basis daarvan het gesprek te leiden; als primus inter pares. En dat vraagt om een aantal vaardigheden van de gespreksleider. Deze vaardigheden worden tijdens deze cursus onderzocht en geoefend.

Maar ook als er wel een teamleider aanwezig is, zal deze aanpak werken. Beleidsvoorstellen schrijven is een ding; draagvlak creëren voor dat beleid is een tweede. Door de groep op socratische manier mee te laten denken over de vele keuzes die worden gemaakt bij het opstellen van een beleidsplan, wordt en passant gewerkt aan draagvlak.
De theorie die bij deze cursus aan de orde komt is afkomstig uit publicaties over het Socratisch Groepsgesprek, o.a. Delnoij en Van Dalen, 'Het socratisch gesprek', 2003.


Jos Collignon tekende het zo:

collignon