“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Denksessies
Vaak laten schoolleiders zich verleiden tot haastwerk als het gaat om het formuleren van visie of beleid. En meestal constateert men achteraf dat er niet uitkwam wat men had verwacht. Uiteindelijk blijkt dan dat er diverse beelden bestaan van wat ooit was bedoeld. Er is dan niet voldoende aandacht besteed aan het doordenken van de doelen die men voor ogen had.
In dergelijke gevallen helpt een denksessie met (een deel van) het team, de directie of een medezeggenschapsraad of een combinatie. daarvan
Hoelang een denksessie duurt is afhankelijk van de conclusies die gezamenlijk worden getrokken uit de uitkomsten van een onderzoek. Dat onderzoek vindt plaats door gesprekken te voeren met de betrokken medewerkers op individuele basis, waarna de denksessie volgt van een dag of enkele dagdelen.
Bij het vormgeven van een denksessie baseer ik mij op de socratische methode (geïntroduceerd door Jos Kessels, 'Socrates op de markt'; zie ook artikel van Hans Bolten) en eventueel op de methode van de Creatieregie van Robert Coppenhagen.

denksessies_banner