“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Hoogbegaafdheid
Al sinds 1990 ben ik actief in de wereld van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Als rector van Dalton Voorburg was ik pionier, die leerlingen uit geheel West- en Zuid-Nederland heeft opgevangen in de school. Inmiddels is er gelukkig een groot aantal scholen in Nederland dat zich heeft ontfermd over deze categorie leerlingen. De Vereniging Begaafdheidsprofielscholen stelt zich ten doel om scholen, die werk maken van aangepast onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, een keurmerk te verlenen. Van die vereniging mocht ik als bestuursvoorzitter tot maart 2021 dienen.
Nadien heb ik mij verbonden aan
Bureau Talent in Leiden. Als begeleider van leerlingen probeer ik naast de leerlingen, ook de scholen waaraan zij verbonden zijn, te begeleiden. Een en ander is al meerdere keren succesvol gebleken.


hoogbegaafd_banner