“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Hoogbegaafdheid
Al sinds 1990 ben ik actief in de wereld van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Als rector van Dalton Voorburg was ik pionier, die leerlingen uit geheel West- en Zuid-Nederland heeft opgevangen in de school. Inmiddels is er gelukkig een groot aantal scholen in Nederland dat zich heeft ontfermd over deze categorie leerlingen. De Vereniging Begaafdheidsprofielscholen stelt zich ten doel om scholen, die werk maken van aangepast onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen,een keurmerk te verlenen. Van die vereniging mag ik bestuursvoorzitter zijn. In die hoedanigheid ben ik beschikbaar voor het houden van lezingen en oriënterende gesprekken. Hiervoor geldt geen honorarium, doch slechts een reis- en verblijfskostenvergoeding. Een introductie t.b.v. het personeel is ook mogelijk. Daartoe kunnen nadere afspraken gemaakt worden. Facturering verloopt dan via het secretariaat van de vereniging.
www.begaafdheidsprofielscholen.nl

hoogbegaafd_banner