“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Cultuurverandering op scholen
In de jaren ’90 van de vorige eeuw schreef Alex van Emst de brochure ‘Professionele cultuur in onderwijsorganisaties’. Hij wees erop dat op veel scholen een - wat hij noemt - politieke cultuur heerst. Hij schetst daarin een schoolpraktijk waarin, onder het mom van democratische en vriendschappelijke verhoudingen, weinig wordt gedaan aan kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. Elkaar tegenwerkende krachten zorgen ervoor dat de besluitvorming traag verloopt en de soms noodzakelijke aanpassing aan de veranderde omstandigheden uitblijft.
Van Hennik Onderwijs ondersteunt de school bij zijn zoektocht naar een professionele organisatie. Daartoe wordt een langdurig traject van een of twee jaar geadviseerd. Cultuurverandering verloopt traag en vraagt om geduld en vooral training in de manier waarop professionele teams met elkaar omgaan.

De onderzoekende dialoog staat bij dit proces centraal. Er wordt getraind (op basis van het socratisch groepsgesprek). Tijdens die trainingen komen aan de orde:

* deelnemen aan een onderzoekende groepsdialoog
* de kenmerken van een professionele organisatie
* leidinggeven aan een onderzoekende groepsdialoog
* leiderschap in de breedste zin van het woord
* ontwerp van een professionele organisatie binnen de eigenheid van de school
Het beoogde resultaat is een schoolteam dat op professionele wijze opereert en is opgewassen tegen de vragen van de veranderende samenleving. Er ontstaat inzicht in en begrip voor de verschillen tussen mensen die - vaak met hart en ziel - werken voor hetzelfde doel.