“de helft is meer dan het geheel” (Hesiodus)

Over Dick van Hennik
Dick van Hennik heeft een lange carrière in het voortgezet onderwijs achter de rug. In 1970 begon hij op zijn eenentwintigste als leraar geschiedenis op het Libanon Lyceum in Rotterdam. Na ongeveer tien jaar kwam hij in de schoolleiding. Eerst als conrector en vanaf 1984 als plaatsvervangend rector.
In 1991 maakte hij als rector de overstap naar het Dalton in Voorburg. Vanuit die positie is hij in 1994 voorzitter geworden van de Nederlandse Daltonvereniging (tot 2009). Sinds 2002 toen zijn school onderdeel werd van de Scholengroep Spinoza, is hij schoolbestuurder. Altijd heeft hij in zijn werk het belang van de leerlingen en van het personeel als zijn leidraad beschouwd en is hij zich leraar blijven voelen. Nu hij zich gevestigd heeft als zelfstandig ondernemer, is dat nog steeds zijn drijfveer en is hij een gedreven onderwijsman.