Verbinding

Verbinding

Als regelmatig gebruiker van het openbaar vervoer mag ik het gedrag van de mens in die omgeving graag observeren. Het is genoegzaam bekend dat 90% van de reizigers zich over de smartphone buigt.
Lees meer…

Ruimte voor een 'leerbouwwerk'

“Ik denk daar niet over na”, was het antwoord van een jonge leerkracht op mijn vraag hoe het onderwijs er over 10 jaar uit zou zien. We bespraken met het team het programma van eisen voor hun nieuw te bouwen schoolgebouw. Dat antwoord verraste me. Lees meer…

Anders vasthouden

In mijn rol als bestuurslid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) bezoek ik met regelmaat onze scholen, o.a. in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. Tijdens die bezoeken doe ik met veel plezier nieuwe inzichten op, die ik vervolgens in de vorm van een column vastleg. Zo ook deze.

Lees meer…

Een tussenjaar

Een ‘tussenjaar’.
Deze weken staan in het teken van de inspiratiebijeenkomsten die ik als lid van de beoordelingscommissie in het kader van de subsidie voor ondersteuning van hoogbegaafden in het PO en VO mede mag organiseren. Op 12 februari waren we te gast in het Keizer Karel College in Amstelveen.
Lees meer…

Subsidie voor de Bühne?

Subsidie voor de bühne?
[over de subsidie voor onderwijs aan hoogbegaafden]

In haar artikel op Wetenschap.nu weet Willy de Heer het zeker. De subsidie van 15 miljoen die de komende 4 jaar beschikbaar is voor de samenwerkingsverbanden is weggegooid geld. Ze constateert een zestal addertjes onder het gras om aan te tonen dat ze gelijk heeft. En uiteindelijk komt haar eigen addertje onder het gras vandaan. Het geld had beter aan de wetenschap kunnen worden besteed: een wetenschappelijk kenniscentrum had de minister moeten oprichten.
Lees meer…