Denksessie: een voorbeeld

Tijdsduur: 3 uur.
Een bestuur stelt een projectgroep samen met leden uit verschillende disciplines. De projectgroep krijgt een opdracht en gaat oplossingsgericht aan het werk. Na anderhalf jaar worden de resultaten in kaart gebracht, men is redelijk tevreden. Maar hoe nu verder? Hoe te zorgen voor borging, voor een goed vervolg?
Voorbeeld van een Denksessie. Tijdsduur: 3 uur.
Een bestuur stelt een projectgroep samen met leden uit verschillende disciplines. De projectgroep krijgt een opdracht en gaat oplossingsgericht aan het werk. Na anderhalf jaar worden de resultaten in kaart gebracht, men is redelijk tevreden. Maar hoe nu verder? Hoe te zorgen voor borging, voor een goed vervolg?
De denksessie begint met uitleg over wat een goede dialoog is en over de rol van de gespreksleider en van de deelnemers. Daarna wordt de uitgangsvraag vastgesteld: waar zitten we nu precies mee? De deelnemers bevragen elkaars uitgangspunten en beweringen. Er is veel ruimte voor gezamenlijk onderzoek: vragend, denkend. Men probeert elkaar niet te overtuigen, men gaat niet in discussie met elkaar.
Van tijd tot tijd laat de gespreksleider de lijn van het gesprek zien en checkt die met de deelnemers. Is dit nog steeds de zoektocht naar waar het ons om gaat? Uiteindelijk wordt een aantal elementen zichtbaar die van belang zijn voor de groep. De gespreksleider vraagt welke daarvan de groep na de pauze verder wil onderzoeken aan de hand van een casus.
Na de pauze wordt aan de hand van een gezamenlijk vastgestelde casus de kwestie dieper bevraagd en tegen het einde wordt besloten welke volgende stap de projectgroep gaat nemen.
De deelnemers vertellen aan het einde van de sessie verrast en geïnspireerd te zijn. Zij waren gewend vlot en adequaat naar een oplossing toe te werken en de taken te verdelen, maar waren na anderhalf jaar vastgelopen. Nu waren zij nader tot elkaar gekomen ten aanzien van hun opdracht, zij hadden elkaar geïnspireerd en ze zagen duidelijk de weg voor zich die zij nu verder zouden gaan bewandelen. Ze voorzagen dat de oplossingen van voorkomende praktische zaken zich als vanzelf zouden aandienen omdat ‘het waarom’ van wat zij aan het doen zijn nu veel duidelijker was geworden.