Ruimte voor een 'leerbouwwerk'

“Ik denk daar niet over na”, was het antwoord van een jonge leerkracht op mijn vraag hoe het onderwijs er over 10 jaar uit zou zien. We bespraken met het team het programma van eisen voor hun nieuw te bouwen schoolgebouw. Dat antwoord verraste me. Lees meer…

Anders vasthouden

In mijn rol als bestuurslid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) bezoek ik met regelmaat onze scholen, o.a. in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. Tijdens die bezoeken doe ik met veel plezier nieuwe inzichten op, die ik vervolgens in de vorm van een column vastleg. Zo ook deze.

Lees meer…