Interview in het blad Talent

Onlangs ben ik geïnterviewd door het blad Talent, een blad over hoogbegaafdheid.
Lees meer…

Denksessie: een voorbeeld

Tijdsduur: 3 uur.
Een bestuur stelt een projectgroep samen met leden uit verschillende disciplines. De projectgroep krijgt een opdracht en gaat oplossingsgericht aan het werk. Na anderhalf jaar worden de resultaten in kaart gebracht, men is redelijk tevreden. Maar hoe nu verder? Hoe te zorgen voor borging, voor een goed vervolg? Lees meer…

Filosofische activiteiten

De praktische filosofie mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Te lang is deze tak van de filosofie veronachtzaamd. Lees meer…

Filosofische praktijk

Wat is een filosofisch practicus?


Het vak van filosofisch practicus is nog niet algemeen bekend. Pas sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zien we filosofen zoeken naar manieren om filosofie in de dagelijkse praktijk te benutten. Lees meer…

Hoogbegaafde leerlingen redden zich

“Mijnheer, mag ik het anders gaan doen? Ik moet elke dag 2 uur heen- en 2 uur terugreizen en ik heb het gevoel dat ik het grootste deel van de dag voor niets kom!” Lees meer…