Een tussenjaar

Een ‘tussenjaar’.
Deze weken staan in het teken van de inspiratiebijeenkomsten die ik als lid van de beoordelingscommissie in het kader van de subsidie voor ondersteuning van hoogbegaafden in het PO en VO mede mag organiseren. Op 12 februari waren we te gast in het Keizer Karel College in Amstelveen.

Met rond de 40 belangstellenden bespraken we de mogelijkheden die voor de aanwending van deze subsidie in aanmerking komen. Het werd een geanimeerd gesprek.
Wat me wel opviel was dat er nauwelijks aandacht was voor aanpassing van het traditionele onderwijs zelf. Een tussenjaar werd gezien als een mogelijkheid om de leerlingen te laten wennen aan het voortgezet onderwijs. En daar bleef het bij. Maar wat als er in de school voor VO geen aanpassingen plaatsvinden? Ik denk dat het juist andersom moet: de school voor VO moet wennen aan de leerlingen die opteren voor zo’n tussenjaar en hun behoeften aan adequaat onderwijs. Deze leerlingen komen niet voor niets op zo’n voorziening af. Waar ze niet meer in het ‘systeem’ van de basisschool passen, wordt gezocht naar een alternatief en dat wordt geboden in het ‘tussenjaar’. Ik zet dat begrip bewust tussen aanhalingstekens. Het woord suggereert opvulling, tijdelijke voorziening. Gaan deze leerlingen dan in de brugklas weer terug naar de traditionele klassikale les volgens een vastgesteld curriculum? Let wel, ik heb vooral waardering voor de initiatieven op dit gebied, maar ik zou het een goede zaak vinden als een voorzieningen als deze worden gezien als een begin van een ontwikkeling naar een eigentijdse aanpak van het onderwijs. De scholen die momenteel werk maken van het tussenjaar, hebben al de nodige aanpassingen in hun onderwijsaanbod geregeld, waardoor de leerlingen die ze ontvangen optimaal profiteren van een flexibel systeem.
Het lijkt me de moeite waard om met dit gegeven het VO aan het werk te zetten en het ‘systeem’ aan te passen. Dat alles in het licht van een flexibilisering van het aanbod. Er zijn genoeg voorbeelden in het land die navolging verdienen. Je vindt ze op
www.talentstimuleren.nl .