Filosofische Praktijk

Filosofische activiteiten

De praktische filosofie mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Te lang is deze tak van de filosofie veronachtzaamd. Lees meer…

Filosofische praktijk

Wat is een filosofisch practicus?


Het vak van filosofisch practicus is nog niet algemeen bekend. Pas sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zien we filosofen zoeken naar manieren om filosofie in de dagelijkse praktijk te benutten. Lees meer…