Hoogbegaafdheid

Rechtszaak slecht idee

Hoogbegaafdheid een handicap? Kijk liever naar het systeem!
[deze tekst schreef ik namens de begaafdheidsprofielscholen]

Juriste Fleur Terpstra wil begaafdheid tot handicap laten verklaren. Een slecht idee. Het is beter dat de school zich aanpast.
Lees meer…

Anders vasthouden

In mijn rol als bestuurslid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) bezoek ik met regelmaat onze scholen, o.a. in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. Tijdens die bezoeken doe ik met veel plezier nieuwe inzichten op, die ik vervolgens in de vorm van een column vastleg. Zo ook deze.

Lees meer…

Een tussenjaar

Een ‘tussenjaar’.
Deze weken staan in het teken van de inspiratiebijeenkomsten die ik als lid van de beoordelingscommissie in het kader van de subsidie voor ondersteuning van hoogbegaafden in het PO en VO mede mag organiseren. Op 12 februari waren we te gast in het Keizer Karel College in Amstelveen.
Lees meer…

Subsidie voor de Bühne?

Subsidie voor de bühne?
[over de subsidie voor onderwijs aan hoogbegaafden]

In haar artikel op Wetenschap.nu weet Willy de Heer het zeker. De subsidie van 15 miljoen die de komende 4 jaar beschikbaar is voor de samenwerkingsverbanden is weggegooid geld. Ze constateert een zestal addertjes onder het gras om aan te tonen dat ze gelijk heeft. En uiteindelijk komt haar eigen addertje onder het gras vandaan. Het geld had beter aan de wetenschap kunnen worden besteed: een wetenschappelijk kenniscentrum had de minister moeten oprichten.
Lees meer…

Hoogbegaafd en Excellentie

Hoogbegaafdheid en excellentie
Hoogbegaafd en niet excellent?
(dit artikel is in 2012 gepubliceerd in het tijdschrift 'Kunstzone'.

Dick van Hennik
“Hoogbegaafdheid betekent () dat je anders bent dan anderen.() Het lijkt wel of alle zintuigen scherper zijn. Ik zie in klanken ook kleuren, neem waar op een scherpe alerte manier. Dat betekent dat ik veel oppik, veel begrijp en onthoud. Heel veel overzie. En veel versta. Ook in een vreemde taal weet ik waar mensen het over hebben. Dat hebben anderen niet en dat begreep ik lange tijd niet. Ik voelde me vaak niet begrepen”.
Lees meer…

Oude structuur in school zit in de weg

Kan een leerling doubleren als een individueel programma wordt gevolgd?

Enige tijd geleden sprak ik de moeder van een leerling van een van onze BP-scholen (VO). Haar zoon volgt een aangepast individueel programma. Ze is vol lof over de school, over de mentor en de kansen die haar zoon krijgt. Toch zag ze hem, en daardoor ook zichzelf, worstelen met de situatie.
Haar verhaal - door mij sterk ingekort – luidt in grote lijnen als volgt.

Lees meer…

Verkeerde inschatting


Mijn broer en schoonzus hebben een bijzondere kleinzoon. Net zeventien is hij. Toen hij op de basisschool zat was al duidelijk dat hij - zoals dat in zijn omgeving genoemd werd - ‘een goed stel hersens’ heeft. Zo liet hij zich smalend uit over zijn juf uit groep 7 die niet wist dat de Tweede Wereldoorlog al in 1939 begon. “Dat is toch basiskennis?” vertrouwde hij me toe. Lees meer…

Interview in het blad Talent

Onlangs ben ik geïnterviewd door het blad Talent, een blad over hoogbegaafdheid.
Lees meer…

Hoogbegaafde leerlingen redden zich

“Mijnheer, mag ik het anders gaan doen? Ik moet elke dag 2 uur heen- en 2 uur terugreizen en ik heb het gevoel dat ik het grootste deel van de dag voor niets kom!” Lees meer…