Filosofische activiteiten

De praktische filosofie mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Te lang is deze tak van de filosofie veronachtzaamd.
De praktische filosofie mag zich verheugen in een steeds grotere belangstelling. Te lang is deze tak van de filosofie veronachtzaamd. En dat terwijl er op het gebied van visievorming en beleidsontwikkeling zulke goede resultaten geboekt kunnen worden door de toepassing van het socratisch groepsgesprek. De socratische groepsdialoog is gebaseerd op een aantal strikte gespreksregels. Centraal staat daarbij de VRAAG. De vraag is het middel om elkaar te begrijpen. Maar dat kan alleen als de groepsleden bereid zijn om naar elkaar te luisteren, elkaar open te benaderen, zich niet geremd voelen hun gedachten te uiten en zonder gêne van standpunt veranderen als hun gesprekspartners hen wijzen op incorrecte aannames, onterechte vooronderstellingen of een verkeerde interpretatie van begrippen en verschijnselen.
Op diverse scholen mag ik deze methode in praktijk brengen.

Het is de bedoeling dat de Filosofische Praktijk aan de Berkelstraat gebruikt wordt voor allerlei activiteiten.
In de eerste plaats worden er individuele filosofische gesprekken gehouden door diverse filosofisch practici, waaronder uw blogger. Verder wordt de ruimte gebruikt voor workshops voor onderwijsgevenden en uiteraard voor filosofische practici.

Er is samenwerking op touw gezet binnen het verband van de
Filosofische Praktijk Nederland en het Gilde van Filosofische Practici.
Er zijn meer plannen om de praktijkruimte te gaan gebruiken voor filosofische activiteiten.